Božidar Raič

1827 - 1886
Politik, publicist, duhovnik, jezikoslovec

Portretna črno-bela fotografija - Božidar Raič
Vir: NUK

Zbirke


Provenienca
Janko Šlebinger iz Ljubljane. Dar 21. 7. 1948
Vsebina

Prepon kЪ in ma (1)


Provenienca
Požar Lovro
Inventarna številka
122/48, S. f. 145
Opomba
Zapuščina
Podrobnosti