Lastnoročni zapisi pesmi Tomaža Šalamuna, romanov Zofke Kveder, originalna beležnica pesmi Karla Destovnika Kajuha, skice Alme Karlin, dnevniški zapiski Vladimirja Bartola, pisma Edvarda Kocbeka Borisu Pahorju, prevodi Antona Sovreta, fotografije Mile Kačič, pesniški kolaži Srečka Kosovela in še mnogo več – Rokopisna zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice hrani izredno obsežno zbirko osebnih zapuščin in arhivov (predvsem literarnih) ustvarjalcev in ustvarjalk od začetkov slovenskega umetnega slovstva do današnjih dni, ki so in še vedno pomembno zaznamujejo slovenski prostor. Poleg tega hrani zapuščine drugih pomembnih osebnosti – literarnih zgodovinarjev, jezikoslovcev, slikarjev, kulturnih delavcev, prevajalcev, publicistov, zbirateljev – ter arhive posameznih institucij, kot so Slovenska matica, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, arhiv nagrade Vilenica, posameznih uredništev časopisov. Vabljeni, da se podate na raziskovanje nacionalnih literarnih zakladov in odkrijete njihov pomen za sodobno slovensko družbo.

Gradivo za ogled v čitalnici zbirke je dostopno za strokovno in znanstveno delo, vsem ostalim zainteresiranim uporabnikom pa je omogočeno spletno brskanje na Portalu rokopisov in zapuščin ter spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije, kjer se nahaja v digitalni obliki tudi marsikateri dokument iz Rokopisne zbirke (npr. rokopis Zdravljice Franceta Prešerna).

Abecedno kazalo