Popis obdelanih in katalogiziranih zapuščin ter literarnih arhivov posameznikov najdete v Katalogu rokopisov, informacije o drugem gradivu pa se stalno posodabljajo v listkovnem inventarnem katalogu, ki je dostopen v prostorih zbirke. Uporabnikom prijaznejši pregled gradiva, ki ga zbirka hrani, na novo nastaja na podlagi že obstoječega Kataloga rokopisov in se sproti dopolnjuje na Portalu rokopisov in zapuščin. Spletni portal ponuja poleg osnovnih podatkov o posameznikih in institucijah predvsem informacije o hranjenem gradivu. Za dostop do gradiva za strokovno in znanstveno delo je potrebna predhodna najava ter rezervacija čitalniškega mesta na elektronski naslov rokopisnazbirka@nuk.uni-lj.si. Gradivo, naročeno do 11. ure, je na voljo za pregled naslednji dan. Več informacij o Rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice, ki gradivo hrani, najdete na spletni strani zbirke.

Dodatne informacije o portalu:
  • Podatki se sproti dopolnjujejo na podlagi Kataloga rokopisov in listkovnega kataloga ter do zaključka vnosa na portalu nudijo v posameznih primerih začasno nepopolne podatke. Za več informacij se obrnite na zaposlene v Rokopisni zbirki.
  • Zaradi različnih načinov in pravil popisovanja gradiva v posameznih obdobjih se posameznih vnosi lahko med seboj razlikujejo. Vsi pa vsebujejo ključne podatke o hranjenem gradivu.
  • Podatki o obsegu so pri nekaterih vnosih zgolj okvirni ali pa se načini zapisov zaradi različnih načinov popisovanja skozi čas med seboj razlikujejo. To je tudi razlog za uporabo različnih izrazov pri navedbi obsega (npr. dokument, enota, arhivska škatla, arhivski meter).
  • Posamezni deli zapuščin se že ob pridobitvi nahajajo v digitalni obliki in so shranjeni v digitalnem arhivu E-rokopisov. To je označeno kot opomba pri posameznih vnosih. Za dodatne informacije in dostop se obrnite na zaposlene v Rokopisni zbirki.
Koristni nasveti za iskanje po portalu
  • Poleg iskanja po imenu in priimku iskane osebe ali nosilca zapuščine na abecednem seznamu je za celovitejše podatke smiselno tudi iskanje z iskalnikom.
  • Pri oblikovanju iskalne zahteve je potrebno upoštevati, da ključne besede niso zapisane zgolj v imenovalniku. Zato se svetuje, da se za iskanje besede krajša (npr. »Zofk Kved« za iskalno zahtevo »Zofka Kveder«; »beležnic« za iskalno zahtevo »beležnice«).
  • Iskalnik omogoča iskanje tudi drugih oseb (npr. naslovnikov v korespondenci), ne samo nosilcev zapuščin, ki so navedeni na abecednem seznamu, ter iskanje po signaturah in inventarnih številkah (npr. Ms 1390; 20/2013). V pripravi pa je tudi možnost naprednega iskanja.

Kontakt

  (01) 2001 133

Delovni čas

Pon, tor, čet, pet: 9.00 - 14.00

Sreda: 9.00 - 18.00

Vsaka 1. delovna sobota v mesecu: 9.00 - 14.00