Simon Rutar

1851 - 1903
Zgodovinar, geograf, arheolog

Portretna črno-bela fotografija - Simon Rutar
Vir: NUK

Zbirke


Provenienca
Provenienca neugotovljena
Opomba
Gorica & Gradec, 1872–1875. 458 strani + 1 list + kuverta
Vsebina

Slovensko slovstvo po predavanjih prof. Fr. Levca spisal S. Rutar (I–VIII [+ 1 priložen list ad str. VI], 1–458 [396–439 prazno]) 
Priloga: Versta slovenskih časnikov. 1 list. Priloge: št. 1–17 [razni zapisi in časopisni izrezki]


Provenienca
Provenienca neugotovljena
Vsebina

Slovenska krajevna imena. 1889. (1)
Priloga: Opombe Frana Levca (1)


Provenienca
Iz zapuščine Ivana Prijatelja v Ljubljani. Dar 9. 11. 1946, Amalija Prijatelj iz Ljubljane
Opomba
Ostalina
Vsebina

I. Dnevnik 1869–1874 (2)
II. Korespondenca: Janez Rutar (1, 1871)
III.–IV. Osebni dokumenti (2)


Provenienca
Nikolaja Zupan, Ljubljana; Stanka Novak, Ljubljana
Inventarna številka
19/60, 11/67, S. f. 162 (neugotovljena provenienca)
Opomba
Zapuščina
Podrobnosti