Ivanka Anžič Klemenčič

1876 - 1960
Urednica, časnikarka

Obris ženske (avtoričina slika ni naložena)

Zbirke


Provenienca
Metod Kačič
Inventarna številka
4/2012
Obseg
3 enote
Opomba
Korespondenca