Fran Ramovš

1890 - 1952
Jezikoslovec

Portretna črno-bela fotografija - Fran Ramovš
Vir: NUK

Zbirke


Provenienca
Iz zapuščine Frana Vesela v Ljubljani. Dar 1. 8. 1946
Opomba
Spisi
Vsebina

Razprave (1), Članki (1)