Anton Aškerc

1856 - 1912
Pesnik, prevajalec, urednik, duhovnik

Portretna črno-bela fotografija - Anton Aškerc
Vir: NUK

Zbirke


Provenienca
Iz zapuščine Vatroslava Holza v Ljubljani
Vsebina

Pisma Vatroslavu Holzu (22, 1883–1911)
Priloga: Tuji rokopisi (3, Vatroslav Holz, Fran Praprotnik)


Provenienca
Provenienca neugotovljena
Vsebina

Verlags-Vertrag. [Pogodba z založbo Ig. v. Kleinmayr & Bamberg iz Ljubljane glede izdaje pesniške zbirke Balade in romance. Dat.:] Juršinci bei Ptuj-Pettau, am 31. Jänner 1890 (1)


Provenienca
Iz zapuščine Frana in Vladimirja Levca v Ljubljani. Nakup 18. 10. 1947, Anica Levec iz Ljubljane
Opomba
Pesmi (3)

Provenienca
Izidor Cankar v Ljubljani. Dar 20. 12. 1947
Vsebina

Pisma Dragotinu Hribarju (11, 1893–1898)
Priloga: Fran Ilešič, Iz štajerske dobe Aškerca (1)


Provenienca
Marja Boršnik v Ljubljani. Dar septembra 1940
Opomba
Pisma
Vsebina

Janu Magieri (3, 1900–1902), Jožefu Smodeju (1, 1897), Petru Žmitku (5, 1902–1908)


Provenienca
Akademsko društvo Mladi Triglav v Ljubljani. Dar 30. 10. 1940
Vsebina

Pisma akademskemu društvu Triglav v Gradcu (5, 1896–1906)


Provenienca
France Dobrovoljc v Ljubljani. Dar 5. 2. 1951
Vsebina

Pisma Vekoslavi Freuensfeld (2, 1898–1901)
Priloga: Pismo Cirila Cvetka Francetu Dobrovoljcu (1, 1939)


Provenienca
Josip Wester v Ljubljani. Nakup 28. 4. 1948
Podrobnosti

Provenienca
Provenienca neznana Nakup 15. 6. 1948, Cankarjeva založba v Ljubljani
Vsebina

Atila v Emoni (1)
Priloga: Pismo Josipa Westra Janku Šlebingerju (1, 1912), Časopisni članek (1: Josip Wester), Tisk (1: Anton Aškerc)
https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:IMG-H1LAT8BE


Provenienca
Rudolf Mole v Ljubljani. Dar 17. 3. 1949
Vsebina

Knjige »Družbe sv. Mohorja za leto 1903« (1)


Provenienca
Rudolf Mole v Ljubljani. Dar 17. 3. 1949
Vsebina

Knjige »Družbe sv. Mohorja za leto 1903« (1)


Provenienca
Rudolf Mole v Ljubljani. Dar 22. 12. 1950
Vsebina

Še nikoli ...! (1)


Provenienca
Pavla Kavčič iz Ljubljane. Nakup 30. 6. 1952
Vsebina

Pismo Vinku Rožanskemu (1, 1912)


Provenienca
Stana Mohorič iz Ljubljane. Nakup 5. 10. 1953
Vsebina

A ta-le nežni trak ... (1)


Provenienca
Arhiv SRS, Ljubljana; Tone Aškerc, Celje; Marja Boršnik, Ljubljana; Bogomil Gerlanc, Ljubljana; Joža Glonar, Ljubljana; Hedvika Malovrh, Ljubljana; Mestni arhiv, Ljubljana; Vlado Novak, Celje; Lena Petrič, Ljubljana; Hubert Požarnik, Ljubljana; Hinko Sever, Ljubljana; Slovanska knjižnica, Ljubljana; Janko Šlebinger, Gornja Radgona; Josip Wester, Ljubljana
Opomba
Ostalina
Podrobnosti

Provenienca
Pokrajinski arhiv, Maribor
Inventarna številka
47/79
Obseg
2 enoti
Opomba
Korespondenca o njem (kopije)

Provenienca
France Bernik, Ljubljana
Inventarna številka
11/80
Opomba
Fotografski posnetek
Vsebina

Pismo Ani Zupančič (4 + 1 priloga, 1900)


Provenienca
Cirila Krapeš, Ljubljana
Inventarna številka
27/84
Vsebina

Gesla za Celjsko pevsko društvo ob nabavi in blagoslovitvi zastave (1)


Provenienca
V. Novak, Celje
Inventarna številka
18/85
Opomba
Pisma (kseroksni posnetki)
Vsebina

Neugotovljenemu naslovniku (1, 1895), Neugotovljenemu naslovniku (1, 1904)


Provenienca
Ciril Ulčar, Ljubljana
Inventarna številka
7/91
Obseg
1 enota
Opomba
Račun za bivanje v hotelu (1902)

Provenienca
Vlado Novak, Celje
Inventarna številka
1/92
Obseg
12 enot
Opomba
Pisma in posvetila (kopije)

Provenienca
Ivica Kavčič, Ljubljana
Inventarna številka
16/94
Obseg
2 enoti
Opomba
Pesnitvi
Vsebina

Bracigovski topovi, Rendez-vous


Provenienca
Kemal Bakaršić
Inventarna številka
7/95
Obseg
4 enote
Opomba
Pesmi (prevod Avdo Karambegović, ok. 1900; kopije)

Provenienca
Pokrajinski arhiv, Maribor
Inventarna številka
9/2000
Obseg
1 enota
Vsebina

Priglasitev podružnice sv. Cirila in Metoda v Šmarju (1886)


Provenienca
Trubarjev antikvariat, Ljubljana
Inventarna številka
35/2011
Obseg
2 enoti
Opomba
Pismi Petru Simeonoviću

Provenienca
Trubarjev antikvariat, Ljubljana
Inventarna številka
23/2015
Obseg
1 enota
Opomba
Pismo Petru Žmitku

Provenienca
Antikvariat Glavan, Ljubljana
Inventarna številka
58/2017
Obseg
1 enota
Opomba
Ostalina